Firmamız aşağıdaki konu başlıklarında Ön denetim hizmeti gerçekleştirmektedir.

• ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi,
• ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi,
• OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi,
• JCI Akreditasyon Standartları
• ENTEGRE SİSTEM ( ISO 9001-ISO 14001-OHSAS 18001)

AMAÇ: Kuruluşunuzun ilgili fonksiyon ve seviyelerinde hem uygulama hem de dokümantasyon sisteminiz gözden geçirilmesi, sistem ile ilgili aksayan noktaların ortaya çıkarılması, uygulama hataları ve revize edilmesi gereken dokümanlarınız tespit edilmesi.

ÖN DENETİM BAŞVURUSU

Ön denetim başvurusu için öncelikle web sayfamızda yer alan “İletişim Formu” nu doldurmanız ya da telefon aracılığı ile bizlerle irtibata geçebilirsiniz.
Firmanız ve sisteminiz hakkında alınacak bilgiler doğrultusunda sizlere IQ tarafından bir ön denetim planı sunulacaktır. Bu planda, denetim kapsamına giren bölümler, denetlenme tarihi ve saati detaylı olarak belirtilecektir.

DENETİMİN GERÇEKLEŞMESİ:

Denetim daha önce sizlere sunulan ve tarafınızca onaylanan ön denetim planı çerçevesinde belirlenen tarih ve saatte başlar. Kuruluşunuzun ilgili fonksiyon ve seviyelerinde tüm uygulama ve dokümantasyonunuz gözden geçirilir. Bu denetimler kuruluşunuzun kapsamına ve Şantiye/Bayi/Bölge Müdürlükleri ‘nin var olması nedeni ile 1- ile 3 gün arasında sürer.
Denetim, tıpkı sertifikasyon denetimi şeklinde düzenlenir.Kuruluşunuzun ön denetimini Dış Denetim sertifikasına sahip çalışma arkadaşlarımız tarafından gerçekleştirilir.

DENETİMİN SONUÇLANMASI:

Denetim bitiminde tıpkı sertifikasyon denetiminde olduğu gibi bir kapanış toplantısı yapılır. Üst yönetime mevcut yönetim sistemi/sistemleri ile ilgili denetim bulguları aktarılır. En geç bir gün içinde bu bulgular Ön Denetim Raporu şeklinde kuruluşunuza iletilir.

ÖN DENETİMİN FAYDALARI

Ön denetimi ihtiyacı genellikle 2 şekilde ortaya çıkar;

1-Kuruluşun yönetim sistemi/sistemlerine sahip olması durumunda ve ara denetim öncesi eksikliklerin giderilmesi için bu tip bir hizmete ihtiyaç duyması

2- Kuruluşun yönetim sistemi/sistemleri kuruyor olması ve Sertifikasyon denetiminden önce bu denetimi gerçekleştirerek uygulama eksikliklerini, dokümantasyondaki olası aksaklıkları bilmek istemesi.

Her iki durumda da Ön denetimin gerçekleşmesi kuruluşun yönetim sistemi/sistemleri açısından çok önem taşımaktadır. Var olan sistemin/sistemlerin sağlıklı bir şekilde devamlılığının sağlanması, ilk sertifikasyon denetiminden sonra kuruluşta sistemin ne derece doğru uygulandığının ortaya çıkması ve ara denetim öncesi değerlendirmelerle olası hataların önüne geçilmesi bunlardan bazılarıdır.
İlk defa sistem kuran ve belgelendirme denetimi öncesinde objektif bir denetleme ile sistem içinde görülemeyen bir takım aksaklıkların gözden geçirilmesi ve düzeltilmesi ise bu çalışmayı ilk defa yapan firmaya ilk seferde ve hatasız sertifakasyon imkanı sağlamaktadır.