SAĞLIK KURUMLARINDA JCI AKEREDİTASYON EĞİTİMİ

• Hasta Odaklı Standartlar
• Organizasyon/Yönetim Odaklı Standartlar
• Bakım Haritaları, Klinik Klavuzlar, Algoritmalar

ISO KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ
• Kalite Kavramı
• Kalite Sistemleri ve standardın türleri
• ISO Nedir?
• Kalite Yönetim Sistem Nedir?
• Süreç Yaklaşımı
• Dökümantasyon
• Kalite Yönetim Sistemi Standartlarının sektöre göre yorumlanması
• Kalite yönetim sistemi
• Yönetimin Sorumluluğu
• Kaynak Yönetimi
• Ürün / Hizmet gerçekleştirme
• Ölçme Analiz ve İyileştirme
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ DÖKÜMANTASYON EĞİTİMİ

• Kalite ve Kalite Sistemi
• Kontrollü Dökümantasyon Sistemi
• Kalite El Kitabı
• Prosedür, Talimat, Süreç Akışları, Form, Hazırlama Kuralları
• Vaka Çalışması

OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ
• İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir?
• İş Sağlığı ve Güvenliğinde Durum
• İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin Temel Esasları
• Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemleri
• OHSAS 18001 Nedir?
• OHSAS 18001 Standart Maddeleri
• İSG Politikası
• Planlama
• Uygulama ve İşletme
• Kontrol ve Düzeltici Faaliyetler
• Yönetimin Gözden Geçirilmesi
• Risk Yönetimi
ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

• ISO 14000 Nedir?
• Neden Çevre Yönetim Sistemi
• Çevre Yönetim Sisteminin Şartları
• Çevre Yönetim Sisteminin Kazançları
• Çevre Problemleri
• ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standartlarının Yorumlanması
• Çevre Politikası
• Planlama
• Uygulama
• Kontrol ve Düzeltici Faaliyetler
• Yönetimin Gözden Geçirmesi

İÇ DENETÇİ EĞİTİMİ

• Kalite Sistemleri ve Standartları
• Denetimin Tanımı, Amaçları ve Tipleri
• Denetçi Özellikleri
• Görev ve Sorumluluklar
• Soru Listelerinin Hazırlanması
• Denetimin Gerçekleştirilmesi
• Kapanış Toplantısı
• Denetimin Raporlanması ve Sonuçların İzlenmesi
• Sınav

İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROL EĞİTİMİ

• Sürekli Gelişim Kavramı
• Veri Toplama ve Analizi
• Normal Dağılım
• Temel İstatistik Kavramlar
• Histogramlar
• Dağılım Diyagramları
• Kontrol Çizelgeleri ( Değişken ve Niteliksel)
• Süreç Yeterlilik Analizleri, vb.

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREKLİ İYİLEŞTİRME EĞİTİMİ

• Süreç Nedir?
• Süreç Yaklaşımı Nedir?
• Süreç Kavramı İle Birlikte Sistem Ve Organizasyon Kavramlarının Yeniden Tanımlanması.
• Süreç Yönetiminin Temel Unsurları.
• Süreç Haritasının Çıkarılması
• Süreç Künyeleri Ve Akışlarının Oluşturulması
• Süreç Performans Kriterlerinin Belirlenmesi
• Sürekli İyileştirmenin (Kaizen) Hedefi, Yararları

PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

• Problem Nedir?
• Problemin Yapısında Neler Vardır?
• Bilimsel Problem Çözme Yaklaşımı Nasıl Olmalıdır?
• Problem Çözme Teknikleri
• Beyin Fırtınası
• Çoklu Oylama
• Nominal Grup Tekniği
• Sebep Sonuç Diyagramı
• Akış Şeması
• Kuvvet Alan Analizi
• Benzerlik Diyagramı
• İlişki Diyagramı
• Ağaç Diyagramı
• Öncelik Matrisleri
• Aktivite Planlama

POLİTİKA KONUŞLANDIRMA

• Politika Konuşlandırmanın Kritik Yönleri
• Politika Konuşlandırma Kavramsal Olarak Nasıl işler?
• Yıllık Bir Politika Tespit Edilmesinde Kullanılacak Olan Temel Girdi Kaynakları Nelerdir?
• Yıllık Politikalar Üst Yönetimce Saptandıktan Sonra Daha Spesifik Detaylı Hareketlere Ve Somut Hedeflere Nasıl Dönüştürülürler?
• Politikanın Plan Dahilinde Yayılması

VERİ TOPLAMA VE ANALİZ

• Doğru Veri Toplama Yaklaşımı
• Veri Toplama Teknikleri
• Odak Grubu
• Kontrol Tabloları
• İzleme Kayıtları
• Anket
• Servqual
• Temel İstatistiksel Kavramlar
• Veri Analiz Teknikleri
• Histogramlar
• Pareto Analizi
• Dağılım Diyagramları