Sağlık Kurumlarında Akreditasyon

1992 yılından günümüze sağlık sistemlerinde kalite arayışını sürdürmekte olan IQ çalışanları, Türkiye’ de pek çok sağlık kuruluşunda ilklere imza atmış, 1997 yılından itibaren ISO standartları ile JCAHO Amerikan Akreditasyon standartlarını bir araya getirerek medikal ve non-medikal tüm süreçleri kontrol altına alan işletim ve yönetim sistemlerini yaşama geçirmeyi hedeflemiştir. 1999 yılında Amerikan uluslararası akreditasyon standartlarını tüm dünyaya sunmak için uluslararası bir organizasyon olan JCI ile birlikte çalışmaya başlamıştır.

IQ, sağlıkta akreditasyon konusundaki bilgi ve deneyimini her geçen yıl arttırmış,   2008 yılından itibaren JCI’ ın Türkiye’ deki ortağı olmayı başarmıştır.

Bugün IQ sağlık kurumlarının akreditasyon çalışmalarına artan bir güçle destek vermekte, bu alanda eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile Türkiye’ de öncü olmanın gururunu yaşamaktadır.

IQ, akreditasyon projeleri kapsamında sağlık kuruluşlarında uluslararası standartların gereklerini karşılayan işletim ve yönetim sistemleri kurmakta, pasif bakım sisteminden pro-aktif bakım sistemlerine yönelen çağdaş yaklaşımları yaşama geçiren kuruma özel bakım haritalarını hazırlamakta, medikal/non-medikal kalite endikatörlerinin ölçüm ve iyileştirme mekanizmalarını kurmakta, oluşturulan sistemin JCI tarafından akredite edilmesini sağlamaktadır.