OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

OHSAS 18001 kuruluşun ürün ve hizmet güvenliğinden çok, çalışanların sağlık ve güvenliğine yönelik bir sistemdir.

OHSAS 18001’in amacı; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kanun, yönetmelik, mevzuat ve tüzüklerin ışığı altında, kuruluştaki söz konusu riskleri ortadan kaldırarak veya en aza indirerek, sağlıklı, güvenli bir çalışma ile sağlıklı bir çalışma ortamının yönetilmesidir.

OHSAS 18001; ISO 9001 ve ISO 14001 ile benzer bir yaklaşımla, sürekli ve proaktif çözümler getirir.

 

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi Kuruluşunuza Neler Katar?

  • Kuruluşun iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri ortadan kaldırır.
  • Kanun, yönetmelik, mevzuat ve tüzüklere uyumu güvence altına alır.
  • İş sağlığı ve güvenliği konularında sürekli geliştirmeye yönlendirir.
  • Çalışanlarla ilgili iş kazaları, meslek hastalıkları ve iş gücü kaybını azaltır.
  • Kaza maliyetini düşürür.
  • Çalışanların motivasyonunu artırır.
  • ISO 9001 ve ISO 14001’ e entegre olarak dokümantasyonda ve sistemde tasarruf sağlar.