ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

ISO (International Standardization for Organization) merkezi Brüksel’de bulunan uluslararası standardizasyon örgütüdür. ISO 9001 İmalat ve hizmet sektörlerinde kalite yönetimi için oluşturulmuş kapsamlı bir standartlar kümesidir. ISO 9001, bir firmanın kalite sisteminin geliştirilmesini, belgelenmesini ve çalıştırılmasını gerektiren, firma yöneticilerinin sorumluluklarından satın alma politikalarına, oradan eğitime kadar uzanan Kalite Yönetimi uygulamalarının tümüdür. Bir başka deyişle, ISO 9001 belgesi, bir kuruluşun kalite yönetim sistemini, yani sunulan ürün veya hizmetin, kalite için belirlenen istekleri karşılamak amacıyla, yeterli güveni sağlaması için gerekli planlı ve sistematik faaliyetler bütününü gösteren, uluslararası geçerliliğe sahip belgedir.

ISO 9001 belgesi dünya pazarında giderek daha büyük önem kazanmaktadır. Bu belgeye sahip olan kuruluşlar, belgeyi kaliteye gönül vermelerinin somut bir göstergesi olarak taşımakta ve müşterilerinin güvenini en yüksek noktaya ulaştırmaktadır. Bu artan güven, kuruluşun başarısında önemli bir rol üstlenmektedir.

Kalite Yönetim Sistemi’ nin oluşturulması, zaman ve para anlamında önemli bir yatırımdır. Ancak bu yatırımın uzun dönemde kuruluşa büyük kazançlar sağlayacağı açıktır

.