ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 14001 Kuruluşun, çevre mevzuatlarına uygun olarak, çevreye verdikleri zararları minimize etmelerini, hammadde ve enerji tüketimini azaltarak bir Çevre Yönetim Sistemi kurmalarını ve bu sistemin sürekliliğini sağlamalarını amaçlar.

Çevre Yönetim Sistemi Kuruluşunuza Neler Katar?

  • Çevre etkilerinin boyutlarının belirlenmesi ve kontrol altına alınması,
  • Çevre mevzuatlarına uyumun sağlanması,
  • Çevresel performansın artırılması,
  • Maliyetlerden tasarrufun sağlanması,
  • Firma itibarının artması,
  • Verimlilik artışı.