Hakkımızda

slide1gnlmdr

  IQ,Uluslararası Kalite Danışmanlık ve Organizasyon A.Ş. , 1996 yılından bu yana Türkiye’de pek çok sektörde önemli projelere imza atmış, kuruluş amacı ‘Sağlıkta Kalite Yönetim Sistemleri ’ olan güçlü bir şirket. Elbette ki gücünü, bunca yıllık deneyiminin, bilgi birikiminin, oldukça nitelikli bir ekibin yanı sıra birlikte çalıştığı müşterilerinden alıyor.

IQ, sağlıkta ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve JCI (Joint Commission International) Uluslararası Akreditasyon Standartları uygulamalarında Türkiye’ de ilk. Bugün başarıyla tamamladığı projelerinin sayısı 100’ ü çoktan geçmiş, yaklaşık 6.000 kişi  IQ’ dan eğitim almış durumda. Son yıllarda Kamu Özel Ortaklığı (Public-Private Partnership – PPP) projelerinde süreç haritalarının hazırlanması ve entegre yönetim sistemi oluşturulması konularında önemli katkılarda bulunuyor.

Yıllar önce sağlık sistemlerinin, ürettiği hizmetin kalitesinden ödün vermeden kaynaklarını (iş gücü, sermaye, zaman, bilgi) etkin kullanmak zorunda olduğu gerçeğinden yola çıkan IQ, bugün sağlık kurumlarında ilk akla gelen danışmanlık ve eğitim şirketi.

IQ Proje Yaklaşımı:

IQ, kendi içindeki örgütlenmede de, Toplam Kalite Yönetim felsefesini hayata geçirmeyi hedeflemiştir. IQ Genel Müdürü ve ona bağlı personelin örgüt yapısı ve çalışma şekli bu temel üzerinde oluşturulmuştur.

IQ, tüm çalışanları ile bir takımdır. Takım kaptanlığını Genel Müdür üstlenirken, takım üyeleri şirketin diğer çalışanlarıdır.

Takım kaptanı dışındaki kalite danışmanları/endüstri mühendisleri aynı zamanda proje yöneticileridir. Bir projenin yönetimini üstlenen kalite danışmanı/endüstri mühendisi, proje kapsamının belirlenmesinden, sözleşmenin hazırlanması ve taahhüt edilen hizmetin tümüyle yerine getirilmesine kadar projenin tamamından sorumludur. Proje Yöneticisi, diğer uzmanları kendi projesinde gerekli gördüğü konularda ve yapılan iş planı kapsamında görevlendirir.

Şirket çalışanlarının tümü şirketin başarısından sorumludur. Bu amaçla şirket vizyonu, misyonu ve kalite politikasında belirtilen ortak amaçların hayata geçirilmesinde bir takım anlayışı içinde çalışır, uygunsuzlukların ortaya çıkması halinde, düzeltici veya önleyici etkinlikleri eleştiri ve önerileriyle uygular.

NASIL BAŞARDIK?

Çünkü;

Misyonumuzu;
Biz, kaliteye ve sürekli gelişime önemli bir katkıda bulunacağımıza inanıyoruz. Üstlendiğimiz her işi kusursuz ve zamanında yerine getirerek kaliteyi keyifle yaşar ve yaşatırız.

Vizyonumuzu;
Uluslararası platformda kabul gören bir danışmanlık ve belgelendirme kuruluşu olmanın yanı sıra standartları uygulayan değil, standartları belirleyen bir firma olmak.

Politikamızı;
IQ müşterilerini dinleyerek, anlayarak ve onlara saygıyla yaklaşarak her zaman kaliteli bir hizmet sunar. Bu amaçla bilgisini sürekli çoğaltır ve paylaşır.

diye belirledik, inandık ve yaşama geçirdik.